Miesiąc: maj 2018

Stalin i Mołotow z godłem Polski
PUBLIKACJE

Relacje Polski z Sowietami

Nic tak bardzo nie zdominowało naszych losów w XX wieku jak relacje Polski z Sowietami. Wraz z powstaniem niepodległej Polski i komunistycznego Związku Sowieckiego rozpoczął się głęboki polsko-sowiecki konflikt, który miał wymiar ideologiczny, polityczny i kulturowy.

Chaim Mordechaj Rumkowski i Hans Biebow w łódzkim gettcie
PUBLIKACJE

Sytuacja Żydów w Polsce

Przez setki lat Polskę licznie zamieszkiwali Żydzi. W czasie II wojny światowej stali się oni ofiarami zorganizowanego mordu nazwanego Holokaustem jakiego dopuścił się niemiecki okupant. Sytuacja Żydów w Polsce w tym okresie miała wymiar wręcz eschatologiczny.

Powstanie Warszawskie
PUBLIKACJE

Największa ofiara II wojny

Polska to największa ofiara II wojny światowej. Utraciła ogromną część swojego potencjału demograficznego, gospodarczego i kulturowego, nigdy nie otrzymała za to należnej rekompensaty ze strony Niemiec. To najważniejsza prawda na temat II wojny światowej, której nie zna dzisiaj świat.

II Konferencja krajowa PZPR w 1978 r.
PUBLIKACJE

Komunistyczna Polska

Komunistyczna Polska była państwem na czele którego stali ludzie wskazani przez Sowietów. PRL represjonowała tych, którzy nie godzili się ze zniewoleniem. Stworzyła do tego cały aparat represji, którego ofiarami były tysiące Polaków.

Tadeusz Mazowiecki w sejmie 1989
PUBLIKACJE

III RP

III RP nazwana wolną i demokratyczną Polską narodziła się w wyniku historycznego kompromisu, zawartego przez komunistyczne władze PRL z solidarnościową opozycją przy Okrągłym stole. Wolna jednak nie była.