PUBLIKACJE

Sytuacja Żydów w Polsce

Chaim Mordechaj Rumkowski i Hans Biebow w łódzkim gettcie

Przez setki lat Polskę licznie zamieszkiwali Żydzi, którzy zawsze zaliczali się do najliczniejszych mniejszości w naszym kraju. Praktycznie co 10 obywatel II RP był Żydem. W czasie II wojny światowej zamieszkali w Polsce Żydzi stali się ofiarami zorganizowanego mordu nazwanego Holokaustem jakiego dopuścił się niemiecki okupant. Przez setki lat Polskę licznie zamieszkiwali Żydzi. W czasie II wojny światowej stali się oni ofiarami zorganizowanego mordu nazwanego Holokaustem jakiego dopuścił się niemiecki okupant. Sytuacja Żydów w Polsce w tym okresie miała wymiar wręcz eschatologiczny.

Opowiadając o tej tragedii nie unikam jej najtrudniejszych aspektów jak na przykład współudziału części Żydów w eksterminacji swoich żydowskich współbraci. Na pewno należał do nich Chaim Rumkowski, którego rządy w łódzkim getcie były najbardziej jaskrawym przykładem takiej postawy. Ale równie czytelnym przykładem współpracy z niemieckim okupantem była żydowska policja w gettach, która w czasie II wojny światowej była czynnie zaangażowana w organizowanie zagłady Żydów. Odkłamuję historię powstania w warszawskim getcie, z której po wojnie wyrzucono bojowników Żydowskiego Związku Wojskowego. Omawiam także rolę Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. W szczególności dotyczy to polskiego Kościoła, który podejmował wówczas liczne wysiłki, aby uratować przynajmniej niewielką część Żydów, a potem został obarczony winą za rzekomą obojętność wobec ofiar Holokaustu. Daję także odpowiedź na pytanie o faktyczne przyczyny kieleckiego pogromu, wydarzenia które mocno naznaczyło nas piętnem „antysemitów”. Przedstawiam również, jaka była sytuacja Żydów w Polsce w okresie komunizmu, a zwłaszcza ich kariery w komunistycznym aparacie represji, który dopuścił się wielu zbrodni na tysiącach polskich patriotów. Opowiadam także skomplikowana historię wydarzeń z Marca 1968 r., które najbardziej zaważyło na polsko – żydowskich relacjach i z którego skutkami musimy zmagać się do dzisiaj.

A oto fragment jednej z audycji

 

Kliknij, aby nabyć 2. płytę serii ZAKAZANE HISTORIE – Żydzi w Polsce.