Miesiąc: sierpień 2022

Ostatni pucz w imperium
FILMY

Ostatni pucz w imperium

W moim filmie opowiadam o kulisach puczu Giennadija Janajewa, jaki miał miejsce w sierpniu 1991 roku. Miał on uratować Związek Sowiecki przed skutkami polityki Michaiła Gorbaczowa, a w rzeczywistości przyspieszył jego rozpad. Dowiecie się, co stało się z tymi, którzy zorganizowali ten pucz.

Na pomoc walczącej Warszawie
FILMY

Na pomoc walczącej Warszawie

W moim filmie pozostaję przy temacie Powstania Warszawskiego. Opowiadam w nim o akcji pomocy walczącej Warszawie ze strony oddziałów Armii Krajowej z terenów Polski, które zostały opanowane przez Sowietów. Dowiecie się, jak ta akcja się zakończyła.