Autor

Autor dr Leszek Pietrzak

Dr Leszek Pietrzak

Urodził się w 1967 roku. Historyk, analityk, publicysta. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL JPII). Pracował w pionie analitycznym Urzędu Ochrony Państwa (UOP), a potem w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN) – Oddział w Lublinie i prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). W okresie pracy w IPN był członkiem zespołu prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który prowadził śledztwo w sprawie zamordowania kapelana „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W BBN był autorem raportów Biura dla śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w tym raportu z kwietnia 2010 r., dotyczącego Zbrodni Katyńskiej. Jako historyk specjalizuje się w problematyce historii Polski XX wieku.

Jest autorem kilku książek. W 2011 r. ukazała się jego monografia „Inspektorat Puławski WiN 1944-1956”. Jest również współautorem „Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956” wydanego przez IPN. Od lat zajmuje się popularyzowaniem polskiej historii XX wieku, opisując nieznane bądź zakłamane wydarzenia jakie miały w niej miejsce. Robi to m. in. w ramach autorskiej serii wydawniczej „Zakazana Historia” oraz na łamach magazynów historycznych – „Historia bez cenzury” i „Zakazana Historia”. Jest również czynnym dziennikarzem; współpracuje m. in. z „Gazetą Warszawską”, „Gazetą Finansową” i magazynami „Bez cenzury” i „Czas Solidarności”. Mieszka w Lublinie.

Tylko prawda jest ciekawa