Miesiąc: listopad 2020

Układ Sikorski-Mayski
FILMY

Przegrany układ

30 lipca 1941 r. premier polskiego rządu w Londynie gen. Władysław Sikorski podpisał układ, przywracający stosunki pomiędzy Polską, a Związkiem Sowieckim. Podpisanie układu Sikorski-Mayski okazało się dla Polski polityczną porażką.

Chaim Mordechaj Rumkowski
FILMY

Władca łódzkiego getta

Chaim Mordechaj Rumkowski był w czasie II wojny światowej szefem łódzkiego getta. Jego rządy w łódzkim getcie były naznaczone przemocą i terrorem. Rumkowski realizując politykę Niemców organizował deportacje Żydów do obozów zagłady.