PUBLIKACJE

Relacje Polski z Sowietami

Stalin i Mołotow z godłem Polski

Nic tak bardzo nie zdominowało naszych losów w XX wieku jak relacje Polski z Sowietami. Wraz z powstaniem niepodległej Polski i komunistycznego Związku Sowieckiego rozpoczął się głęboki polsko – sowiecki konflikt, który miał wymiar ideologiczny, polityczny i kulturowy. Istotą tego konfliktu było jednak to, czy Polska pozostanie suwerennym krajem. II wojna światowa przesądziła, że Polska na prawie pół wieku stała się protektoratem Związku Sowieckiego.

Opowieść na ten temat zaczynam od „operacji polskiej”, jaką sowieckie NKWD przeprowadziło w końcu lat trzydziestych wobec Polaków zamieszkałych w Związku Sowieckim. To była zbrodnia, która pokazała rzeczywisty stosunek sowieckiego państwa do Polaków. W dalszej części poruszam problematykę represji jakich doznali Polacy z rąk Sowietów w dobie II wojny światowej. Szczególne miejsce zajmuje pośród nich Zbrodnia Katyńska, której Sowieci dopuścili się wiosną 1940 r. Pokazuję jak mocno Zbrodnia Katyńska zaważyła na relacjach Polski ze Związkiem Sowieckim, a potem jej prawnym i politycznym spadkobiercą Federacją Rosyjską. Pokazuję również przemilczaną do dzisiaj współpracę Sowietów z Niemcami w dziedzinie eksterminacji Polaków. Opowiadam o komunistycznej Polsce, państwu które od samego początku funkcjonowało pod nadzorem Kremla, a także o realiach funkcjonowania Układu Warszawskiego w ramach którego Polska zmuszona była funkcjonować przez prawie 35 lat. Na pewno Układ Warszawski był jeszcze jednym dowodem tego, że byliśmy wówczas przysłowiową kolonia Sowietów, którzy mogli robić w Polsce co chcieli. Dopiero polityczne zmiany w Polsce na początku lat 90. i upadek Związku Sowieckiego zmieniły tą sytuację. Mam jednak nadzieję, że ostatecznie.

A oto fragment jednej z audycji

 

Kliknij, aby nabyć 1. płytę serii ZAKAZANE HISTORIE – Sowieci i Polacy.