PUBLIKACJE

Największa ofiara II wojny

Powstanie Warszawskie

Czy rzeczywiście polityka ministra spraw zagranicznych Józefa Becka doprowadziła do wojny z Niemcami? Odpowiedzieć na to pytanie można dać tylko wtedy gdy poznamy kulisy słynnego przemówienia Becka, wygłoszonego w polskim Sejmie 5 maja 1939 r. I ja je właśnie naświetlam. Wyjaśniam również dlaczego nasi sojusznicy we wrześniu 1939 r. nie udzielili Polsce pomocy militarnej, pomimo, że obligowały ich do tego zobowiązania.

Przedstawiam także codzienną sytuację Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce. Mówię o represjach i zbrodniach jakich dopuszczali się wówczas Niemcy, w tym tych najbardziej okrutnych – na polskich dzieciach. Przywołuję sylwetkę kata Powstania Warszawskiego, który utopił naszą stolicę w morzu krwi. Wspominam także tych, którzy skrupulatnie dokumentowali to co wówczas widzieli. Jednym z nich był dr Zygmunt Klukowski, którego kronika z czasów okupacji jest jednym z najważniejszych źródeł dotyczących okupowanej przez Niemców Polski. Nie unikam również historii tych, którzy dopuścili się kolaboracji z Niemcami. Moja opowieść ma jednego szczególnego bohatera, to fenomen Armii Krajowej, najlepiej zorganizowanej podziemnej armii w okupowanej przez Niemców Europie.

Polska to największa ofiara II wojny światowej. Utraciła ogromną część swojego potencjału demograficznego, gospodarczego i kulturowego, nigdy nie otrzymała za to należnej rekompensaty ze strony Niemiec. To najważniejsza prawda na temat II wojny światowej, której nie zna dzisiaj świat.

Moja opowieść to także opowieść o zdradzie. O Jałcie, konferencji „Wielkiej Trójki”, która miała miejsce w lutym 1945 r. i która sprawiła że Polska na blisko 50 lat utraciła swoja suwerenność.

A oto fragment jednej z audycji

 

Kliknij, aby nabyć 3. CD serii ZAKAZANE HISTORIE – Polska w czasie wojny.