FILMY

Jak Polacy kolaborowali z Sowietami

Jak Polacy kolaborowali z Sowietami

W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak Polacy jesienią 1939 roku kolaborowali z sowieckim okupantem. W swojej opowieści skupię się na Lwowie, który stał się wówczas takim nieformalnym centrum tej kolaboracji. Chyba dlatego nazywany jest przez historyków „polskim Vichy”. Ten film zatytułowałem „Jak Polacy kolaborowali z Sowietami”. Gorąco zapraszam do oglądania.

Premiera w każdy piątek o 20.00

Patronat honorowy

Patronat honorowy - Ministra Edukacji i Nauki z napisem

Patronat honorowy nad kanałem “Zakazane historie” sprawuje Minister Edukacji i Nauki, który odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Partner kanału

Ministerstwo Edukacji i NaukiJako Ministerstwo Edukacji i Nauki tworzymy i realizujemy programy edukacyjne oraz naukowe dostosowane do wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości. Naszym celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Dbamy o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, w rozwoju ich karier i prowadzeniu nowatorskich badań.

Tak budujemy #nowoczesnaszkoła i rozwijamy #naukajutra.

MEiN – serwis WWW  MEiN – Facebook  MEiN – Twitter


Patroni kanału

Dziękuję moim Patronom za wsparcie kanału “Zakazane historie”. Moimi Patronami są:

Srebrni

Brązowi

  • Pani prof. Mira Modelska-Creech
  • Pan Jarosław Bataszew

W sposób szczególny chciałbym podziękować za to wsparcie Kongresowi Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz Pani Janinie Muszyńskiej, działaczce polonijnej z Kanady.

Wsparcie kanału “Zakazane historie”

Szanowni Państwo. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe wpłaty. Dziękuję również za liczne komentarze, jakie znajdują się pod moimi filmami. Chciałbym dalej rozwijać kanał “Zakazane historie”, aby móc lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Dlatego zwracam się ponownie o wsparcie mojego kanału. Można tego dokonać za pośrednictwem platformy patronite.pl/zakazanehistorie.

Można też dokonać wpłaty na konto bankowe: w PKO BP nr 46 1020 3176 0000 5202 0278 8131 lub poprzez serwis PayPal. Z góry dziękuję za Państwa szczodrość.


A za tydzień

Mój następny film będzie kontynuacją tematyki zainicjowanej dwa tygodnie temu w filmie „Dlaczego Brytyjczycy ukrywają prawdę o polskiej historii”. Tym razem opowiem o tym, co wiedzieli Brytyjczycy na temat zbrodni w Katyniu, zanim jeszcze została ona ujawniona przez Niemców. Dowiecie się również o tym, jakie działania podejmował brytyjski premier Winston Churchill, aby rząd generała Władysława Sikorskiego nie zajmował się zbrodnią w Katyniu po ujawnieniu jej przez Niemców. Ten film zatytułowałem „Jak Churchill krył zbrodnie Stalina.” Gorąco zapraszam do oglądania.

Subskrybuj

Jeśli podobała się Państwu moja filmowa opowieść, zapraszam w każdy piątek o 20:00. Proszę ponadto o udostępnianie i subskrypcję mojego kanału na YouTube, za co góry dziękuję.

Audycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


List otwarty

List otwarty

Moja odpowiedź na list otwarty

Lublin, 2 listopada 2022 r.

Autorzy i sygnatariusze listu otwartego w sprawie przedstawienia Władysława Broniewskiego w filmie „Jak Polacy kolaborowali z Sowietami”, wyemitowanego na kanale „Zakazane Historie” w dniu 22 września 2022 roku.

Szanowni Państwo,

Jest dla mnie wielką satysfakcją, że zainteresowanie Państwa kanałem „Zakazane Historie” stało się przyczyną skierowania do mnie listu otwartego. Jest to również dla mnie sygnał, że mój kanał staje się coraz bardziej popularny wśród osób, które chcą poznać polską historię.

Odnosząc się do uwag zawartych w wymienionym liście chciałbym zaznaczyć, że tematem mojego filmu była kolaboracja Polaków z sowieckim okupantem po napaści Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 r. Temat ten został przedstawiony w tym filmie na przykładzie postawy polskich twórców kultury, którzy we wrześniu 1939 r. znaleźli się we Lwowie. Ich zachowanie przybrało wówczas formę ewidentnej kolaboracji z sowieckim okupantem, co zostało opisane szczegółowo w literaturze przedmiotu. W moim filmie nie zajmowałem się osobą samego Władysława Broniewskiego, ani jego późniejszymi losami. Jego postać została jedynie przywołana obok innych polskich twórców, którzy jesienią 1939 r. prezentowali we Lwowie postawy wypełniające wszelkie znamiona zdrady ojczyzny i kolaboracji z okupantem. Nie można przecież o tym milczeć, jeśli historia ma mieć w sobie walor edukacyjny i wychowawczy.

Nie neguję, że Broniewski podobnie jak wielu innych polskich twórców kultury tego okresu jest postacią skomplikowaną i obok kolaboracji ma także w swoim życiorysie chlubniejsze postawy i zachowania. Ale to nie postać Broniewskiego, jak już wspomniałem była tematem mojego filmu, ani nawet sama jego postawa jesienią 1939 r. Tematem filmu było zachowanie środowiska twórców polskiej kultury we Lwowie jesienią 1939 r. Nie było zatem moim obowiązkiem przedstawienie wcześniejszych, ani późniejszych losów Władysława Broniewskiego.

Odnosząc się do rzekomo błędnej interpretacji rymowanki autorstwa Broniewskiego, która została przytoczona przeze mnie w filmie, to nie należy zapominać w jakim kontekście i sytuacji politycznej ona powstała i jaka jest jej interpretacja w literaturze przedmiotu. Natomiast uwaga jakobym zapomniał o tym, że za współpracę z „Czerwonym Sztandarem” Broniewski znalazł się na Łubiance jest w mojej ocenie całkowicie nielogiczna. Gdyby tak było, jak Państwo sugerujecie w liście, to na Łubiance znaleźliby się wszyscy polscy twórcy, którzy współpracowali wówczas z „Czerwonym Sztandarem”, a ten musiałby być organem prasowym polskiego podziemia, a nie organem prasowym sowieckiej Armii Czerwonej.

Państwa prośba o przygotowanie przeze mnie odrębnego filmu na kanale „Zakazane historie”, który w całości zostałby poświęcony postaci Władysława Broniewskiego dowodzi wyjątkowego zainteresowania ze strony Państwa osobą tego utalentowanego poety. Osobiście uważam jednak, że jest wielu innych twórców polskiej kultury, którzy bardziej zasługują na spopularyzowanie ich dokonań, niż sam Władysław Broniewski. Na pewno jedną z takich postaci jest poeta Zbigniew Herbert, który nigdy nie został tak doceniony, jak na to zasługuje.

Sprawę przygotowania filmu o Władysławie Broniewskim uważam za otwartą, i jeśli widzowie mojego kanału wyrażą taką potrzebę, jak najbardziej zmierzę się z tym tematem.

Dziękuje Państwu za zainteresowanie kanałem „Zakazane historie” i Państwa głos w ważnej dyskusji na temat filmu „Jak Polacy kolaborowali z Sowietami”.

Warto na takie tematy dyskutować, bo „Tylko prawda jest ciekawa”.

Łączę gorące pozdrowienia
Dr Leszek Pietrzak