Patronat honorowy - Ministra Edukacji i Nauki z napisem

Patron honorowy kanału filmowego “Zakazane historie”

 

Patronat honorowy nad kanałem “Zakazane historie” sprawuje Minister Edukacji i Nauki, który odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Realizujemy zadania związane z przygotowywaniem strategicznych rozwiązań, rozwojem i finansowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych i policealnych, polskich szkół za granicą, uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych.

MEiN – serwis WWW  MEiN – Facebook  MEiN – Twitter