Tag: Zdrada mniejszości we wrześniu 1939 roku

Zdrada mniejszości we wrześniu 1939 roku
FILMY

Zdrada mniejszości we wrześniu 1939 roku

W moim filmie opowiadam o postawie mniejszości narodowych II Rzeczpospolitej, które stanowiły blisko 1/3 wszystkich obywateli we wrześniu 1939 roku po zaatakowaniu Polski przez hitlerowskie Niemcy od zachodu i przez Związek Sowiecki od wschodu. Koncentruję się na działaniach mniejszości niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej.