FILMY

Zamek Lubelski

Zamek Lubelski - miejsce stalinowskich kaźni

W tej poruszającej filmowej opowieści o najnowszej historii Polski mówię o słynnym lubelskim miejscu stalinowskich kaźni, czyli Zamku Lubelskim. Więzienie na Lubelskim Zamku należało do jednego z najbardziej okrutnych stalinowskich więzień. To tutaj więźniów bito, torturowano, łamano psychicznie i fizycznie. Wykonywano tutaj również kary śmierci. Historycy szacują, że na Lubelskim Zamku wykonano 333 wyroki śmierci. Jednym z ostatnich był ten wykonany na Edwardzie Bukowskim, żołnierzu zgrupowania partyzanckiego AK WiN, dowodzonego przez majora Hieronima Dekutowskiego “Zaporę”. Wyrok na Bukowskim wykonano dokładnie 12 stycznia 1954 roku i był to jeden z ostatnich wyroków śmierci w stalinowskiej Polsce.