Warto być Polakiem

Mecenas kanału filmowego “Zakazane historie”

 

Program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął się w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r.
(Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004)

Cele programu

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto  może wziąć udział

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna (która może prowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe umożliwiaja prowadzenie działań promocyjnych), firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

W jaki sposób można wziąć udział w programie

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego na stronie programu…

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w programie w 2022 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022:

 • Rokiem Ignacego Łukasiewicza – w 200. rocznicę urodzin i 140. rocznicę śmierci
 • Rokiem Józefa Mackiewicza – w 100. rocznicę urodzin
 • Rokiem Józefa Wybickiego – w 275. rocznicę urodzin, 225. rocznicę napisania „Pieśni Legionów Polskich” we Włoszech, 200. rocznicę śmierci oraz 95. rocznicę ustanowienia pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” hymnem narodowym
 • Rokiem kobiet: – Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin, pedagog Marii Grzegorzewskiej w 100. rocznicę utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej oraz himalaistki Wandy Rutkiewicz w 30. rocznicę śmierci

… a także obchody towarzyszące powyższym wydarzeniom.

Dodatkowo akcje związane z innymi rocznicami:

 • 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci Brunona Schulza
 • 90. rocznica urodzin Bronisława Geremka
 • 100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego
 • kultywowanie pamięci o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskiego
 • kultywowanie pamięci o Wielkim Polaku świętym Janie Pawle II

Jakie inicjatywy wpisują się w program “Warto być Polakiem”

 • Murale
 • Koncerty
 • Konkursy historyczne
 • Tematyczne portale internetowe / aplikacje
 • Filmy
 • Publikacje, wydawnictwa
 • Żywe lekcje historii dla młodzieży w formie tradycyjnej lub online
 • Wystawy historyczne
 • Wydarzenia sportowe – przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach historycznyc
Odwiedź stronę programu “Warto być Polakiem”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl