Stwórz własnego audiobooka

W tej sekcji ze wszystkich audycji, umieszczonych na pięciu audiobookach z serii ZAKAZANE HISTORIE możesz stworzyć swój własny indywidualny zestaw w postaci plików MP3. Wystarczy dodać do koszyka wybraną audycję (klikając link do koszyka obok tytułu), aby dodać ją do koszyka. Koszt zakupy 1 odcinka to jedynie 1,97 zł. Przed wybraniem audycji możesz wysłuchać sporego fragmentu nagrania (klikając na czerwony przycisk odtwarzania, znajdujący się pod numerem). Po stworzeniu zestawu, możesz sprawdzić zawartość koszyka klikając na KOSZYK i tam finalizujemy zamówienie. Po dokonaniu szybkiej płatności Przelewy24 audycje od razu można ściągnąć na dysk komputera i cieszyć się ze słuchania wciągających opowieści dr Leszka Pietrzaka o współczesnej historii Polski.


Sowieci i Polacy

ZAKAZANE HISTORIE - Sowieci i Polacy - pliki MP3 z płyty nr 1Audiobook 1 – „Sowieci i Polacy” zawiera kilkanaście audycji, które koncentrują się wokół polityki Związku Sowieckiego wobec Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Nic tak bardzo nie zdominowało naszych losów w XX wieku jak relacje Polski z Sowietami. Wraz z powstaniem niepodległej Polski i komunistycznego Związku Sowieckiego rozpoczął się głęboki polsko – sowiecki konflikt, który miał wymiar ideologiczny, polityczny i kulturowy. Istotą tego konfliktu było jednak to, czy Polska pozostanie suwerennym krajem. II wojna światowa przesądziła, że Polska na prawie pół wieku stała się protektoratem Związku Sowieckiego.

A oto pełna lista audycji (i czas trwania):

1. Operacja polska NKWD (4:30) – do koszyka

2. Deportacje Polaków z Kresów (6:56) – do koszyka

3. Współpraca NKWD i Gestapo (4:48) – do koszyka

4. Zbrodnia Katyńska (4:50) – do koszyka

5. Dokumenty Katynia (6:33) – do koszyka

6. Zdrajcy z Katynia (4:46) – do koszyka

7. Wspólnicy Stalina (5:28) – do koszyka

8. Gwałty Armii Czerwonej (6:22) – do koszyka

9. Mit wyzwolenia Warszawy (4:22) – do koszyka

10. Sowieckie kadry bezpieki (5:27) – do koszyka

11. Jak Sowieci uczyli nas liczyć głosy (5:12) – do koszyka

12. W sidłach Układu Warszawskiego (4:31) – do koszyka

13. Przyjaciel Polaków z KGB (5:27) – do koszyka


Żydzi w Polsce

ZAKAZANE HISTORIE - Żydzi w Polsce - pliki MP3 płyty nr 2zAudiobook 2 – „Żydzi w Polsce” zawiera 13 audycji, koncentrujących się wokół problematyki zagłady Żydów w czasie II wojny światowej. Przez setki lat Polskę licznie zamieszkiwali Żydzi, którzy zawsze zaliczali się do najliczniejszych mniejszości w naszym kraju. Praktycznie co 10 obywatel II RP był Żydem. W czasie II wojny światowej zamieszkali w Polsce Żydzi stali się ofiarami zorganizowanego mordu nazwanego Holokaustem jakiego dopuścił się niemiecki okupant. Opowiadając o tej tragedii nie unikam jej najtrudniejszych aspektów jak na przykład współudziału części Żydów w eksterminacji swoich żydowskich współbraci.

A oto pełna lista audycji (i czas trwania):

1. Wrześniowa zdrada (5:45) – do koszyka

2. Prawda o zagładzie (4:53) – do koszyka

3. Wspólnicy Hitlera (4:46) – do koszyka

4. Żydowska kolaboracja (5:04) – do koszyka

5. Policja w gettach (5:05) – do koszyka

6. Król łódzkiego getta (5:11) – do koszyka

7. Powstanie w warszawskim getcie (5:16) – do koszyka

8. Kurier prawdy o zagładzie (4:54) – do koszyka

9. Wrobiony w zagładę (4:41) – do koszyka

10. Pogrom kielecki (4:48) – do koszyka

11. Kat z Jaworzna (5:35) – do koszyka

12. Stalinowska prokurator (6:31) – do koszyka

13. Marcowy bunt „Żydów” (6:24) – do koszyka


Polska w czasie wojny

ZAKAZANE HISTORIE - Polska w czasie wojny - pliki MP3 z płyty nr 3Audiobook 3 – „Polska w czasie wojny” zawiera 13 audycji, które koncentrują się wokół wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Polska była największą ofiarą II wojny światowej. Utraciła ogromną część swojego potencjału demograficznego, gospodarczego i kulturowego, nigdy nie otrzymała za to należnej rekompensaty ze strony Niemiec. To najważniejsza prawda na temat II wojny światowej, której nie zna dzisiaj świat. Opowiadam również o zdradzie „Wielkiej Trójki” na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r., która sprawiła, że Polska na blisko 50 lat utraciła swoja suwerenność, a także wiele innych wciągających zakazanych historii z okresu II wojny światowej.

A oto pełna lista audycji (i czas trwania):

1. O co walczył Józef Beck (4:38) – do koszyka

2. Zdradzeni przez aliantów (7:35) – do koszyka

3. W okupowanej Polsce (5:28) – do koszyka

4. Kolaboranci okupowanej Polski (5:57) – do koszyka

5. Ludzie Naczelnego Wodza (6:49) – do koszyka

6. Kradzież polskich dzieci (5:04) – do koszyka

7. Fenomen Armii Krajowej (5:13) – do koszyka

8. Słowa otuchy z Londynu (4:48) – do koszyka

9. Kat Powstania Warszawskiego (5:03) – do koszyka

10. Kronikarz okupowanej Polski (6:05) – do koszyka

11. Cienie Jałty (5:16) – do koszyka

12. Wojenne straty polskiej kultury (5:00) – do koszyka

13. Wojenne straty polskiej gospodarki (4:57) – do koszyka


Komunistyczna Polska

ZAKAZANE HISTORIE - Komunistyczna Polska - pliki MP3 z płyty nr 4Audiobook 4 – „Komunistyczna Polska” zawiera 13 audycji i dotyczy wydarzeń i zjawisk, jakie miały miejsce w okresie komunistycznej Polski (1944-1989), na czele którego stali ludzie wskazani przez Sowietów. Bolesław Bierut jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem kolaboracji. Komunistyczna Polska represjonowała tych, którzy nie godzili się ze zniewoleniem, stworzyła do tego cały aparat represji. Opowiadam o tym jak rzeczywiście ten aparat został stworzony i jakich zbrodni się dopuścił. Mówię o zbrodniach totalitarnego systemu na „Żołnierzach Wyklętych”, a także o tym jak Polacy bronili swojej wiary w mrocznych czasach komunistycznej Polski.

A oto pełna lista audycji (i czas trwania):

1. Dyktator stalinowskiej Polski (5:13) – do koszyka

2. Żelazna gwardia komunistów (4:46) – do koszyka

3. W okowach komunistycznej cenzury (6:26) – do koszyka

4. W służbie komunizmowi (4:12) – do koszyka

5. Zbrodnie komunistycznej Polski (5:52) – do koszyka

6. Żołnierze wyklęci (6:37) – do koszyka

7. Wojna o kościoły (4:46) – do koszyka

8. Gierkowska dekada „sukcesu” (6:46) – do koszyka

9. Słowa, które przebudziły Polaków (5:04) – do koszyka

10. Bunty Polaków w PRL (6:38) – do koszyka

11. Operacja „stan wojenny” (5:22) – do koszyka

12. Polska wojna o krzyże (5:01) – do koszyka

13. Wrogie rozgłośnie (5:41) – do koszyka


W czasach III RP

ZAKAZANE HISTORIE - W czasach III RP - pliki MP3 z płyty nr 5Audiobook 5 – „W czasach III RP” zawiera 13 audycji, dotyczących zjawisk i procesów, jakie miały miejsce w Polsce po odzyskaniu przez nią wolności (1989). III RP nazwana wolną i demokratyczną Polską narodziła się w wyniku historycznego kompromisu, zawartego przez komunistyczne władze PRL z solidarnościową opozycją przy Okrągłym stole. Wolna jednak nie była. Głównie dlatego, że ów kompromis miał zapewnić komunistycznym zbrodniarzom bezkarność. Zło nie zostało nazwane złem, nie było nawet symbolicznego rozliczenia winnych. Kaci śmiali się ofiarom w twarz, pobierając przy tym wysokie pensje, a później równie wysokie emerytury.

A oto pełna lista audycji (i czas trwania):

1. Okrągły Stół (6:01) – do koszyka

2. Manipulowanie „Solidarnością” (4:48) – do koszyka

3. Czerwcowa nadzieja (5:00) – do koszyka

4. Prezydentura Wałęsy (6:11) – do koszyka

5. Gruba kreska Mazowieckiego (4:45) – do koszyka

6. Afera FOZZ (6:57) – do koszyka

7. Zjednoczenie Niemiec, a sprawa polska (7:40) – do koszyka

8. Sprawa pułkownika Hodysza (5:48) – do koszyka

9. Historia Gazety Wyborczej (5:09) – do koszyka

10. Generał Jaruzelski (5:42) – do koszyka

11. Generał Kiszczak (6:09) – do koszyka

12. Kto stworzył „polskie obozy koncentracyjne” (4:26) – do koszyka

13. W sidłach układu wiedeńskiego (4:28) – do koszyka


 

  KOSZYK