FILMY

Odeszła Brytyjska Królowa

Źródło fotografii: Elli Gerra - Wikimedia Commons (CC-Zero)

Odeszła na wieczny spoczynek! Była dumą brytyjskiego Imperium. Szanował i podziwiał ją cały świat. Najbardziej za to że uosabiała swoją osobą porządek, harmonię, dostojeństwo i przyzwoitość, rzeczy które już dawno odeszły do lamusa historii. I za to właśnie ją najbardziej ceniliśmy. Gdy obejmowała brytyjski tron świat lizał jeszcze rany doznane w czasie II wojny światowej. Patrzyła na okopy zimnej wojny w jakiej pogrążały się mocarstwa. Widziała dążenia narodów do wolności. Obserwowała upadek tyranów. Była świadkiem upadku Związku Sowieckiego i całego komunistycznego bloku. Patrzyła na rodzący się nowy porządek świata. Zmieniały się stare demokracje, powstawały nowe. Świat coraz bardziej stawał się globalny. Bieg wydarzeń coraz bardziej nabierał przyspieszenia. Ale też rodziły się nowe problemy i nowe zagrożenia. Ale ona zawsze była taka sama: rozważna i zaangażowana w ich rozwiązywanie. A do tego robiła to zawsze z powagą i dostojeństwem nigdy nie dbając o poklask. Biła od niej szlachetność. Dzisiaj po południu odeszła, dożywszy 96 lat.

Historia jej nie zapomni o niej. My również.