Tag: W komunistycznej Polsce

POLSKA LUBELSKA - CD2 - W komunistycznej Polsce
FILMY

W komunistycznej Polsce

CD 2 pt. “W komunistycznej Polsce” opowiada o dziejach Lubelszczyzny w latach 1944 – 1989. W lipcu 1944 r. na Lubelszczyźnie zaczęła się budowa komunistycznej Polski. Wojnę z nią rozpoczęło antykomunistyczne podziemie, które tutaj było najsilniejsze i działało najdłużej. W latach pięćdziesiątych toczyła się na Lubelszczyźnie brutalna walka z polskim kościołem, a w siedemdziesiątych tworzono demokratyczną opozycję. Z kolei w lipcu 1980 r. zaczęła się nasza droga do wolności.