Tag: Polska Lubelska

POLSKA LUBELSKA - CD2 - W komunistycznej Polsce
FILMY

W komunistycznej Polsce

CD 2 pt. “W komunistycznej Polsce” opowiada o dziejach Lubelszczyzny w latach 1944 – 1989. W lipcu 1944 r. na Lubelszczyźnie zaczęła się budowa komunistycznej Polski. Wojnę z nią rozpoczęło antykomunistyczne podziemie, które tutaj było najsilniejsze i działało najdłużej. W latach pięćdziesiątych toczyła się na Lubelszczyźnie brutalna walka z polskim kościołem, a w siedemdziesiątych tworzono demokratyczną opozycję. Z kolei w lipcu 1980 r. zaczęła się nasza droga do wolności.

POLSKA LUBELSKA - CD1 - W Rzeczpospolitej
FILMY

W Rzeczpospolitej

CD 1 pt. “W Rzeczpospolitej” opowiada o dziejach Lubelszczyzny od zarania do roku 1944. Dopiero w XV wieku Lubelszczyzna stała się odrębnym regionem. Do największego znaczenia doszła w XVI wieku, a wojny w wieku XVII zniszczyły ją i zahamowały jej rozwój. W czasach zaborów była terenem powstań narodowych i doświadczyła wielu represji. W II Rzeczpospolitej zaczęła się odradzać, ale przerwała to II wojna światowa, która była najtragiczniejszym okresem w jej historii.