Tag: komunistyczna Polska

II Konferencja krajowa PZPR w 1978 r.
OD AUTORA

Komunistyczna Polska

Komunistyczna Polska była państwem na czele którego stali ludzie wskazani przez Sowietów. PRL represjonowała tych, którzy nie godzili się ze zniewoleniem. Stworzyła do tego cały aparat represji, którego ofiarami były tysiące Polaków.