Kategoria: OD AUTORA

OD AUTORA to dział komentarzy autorskich dr Leszka Pietrzaka odnośnie najnowszej historii Polski

Lubelski lipiec
OD AUTORA

Lubelski lipiec

Lubelski lipiec to moja filmowa opowieść o naszej najnowszej historii Polski, w której odkrywam zapomniane fakty o początkach solidarnościowego zrywu, który miał miejsce w fabryce WSK w Świdniku w lipcu 1980 r.

Stalin i Mołotow z godłem Polski
OD AUTORA

Relacje Polski z Sowietami

Nic tak bardzo nie zdominowało naszych losów w XX wieku jak relacje Polski z Sowietami. Wraz z powstaniem niepodległej Polski i komunistycznego Związku Sowieckiego rozpoczął się głęboki polsko-sowiecki konflikt, który miał wymiar ideologiczny, polityczny i kulturowy.

Chaim Mordechaj Rumkowski i Hans Biebow w łódzkim gettcie
OD AUTORA

Sytuacja Żydów w Polsce

Przez setki lat Polskę licznie zamieszkiwali Żydzi. W czasie II wojny światowej stali się oni ofiarami zorganizowanego mordu nazwanego Holokaustem jakiego dopuścił się niemiecki okupant. Sytuacja Żydów w Polsce w tym okresie miała wymiar wręcz eschatologiczny.

Powstanie Warszawskie
OD AUTORA

Największa ofiara II wojny

Polska to największa ofiara II wojny światowej. Utraciła ogromną część swojego potencjału demograficznego, gospodarczego i kulturowego, nigdy nie otrzymała za to należnej rekompensaty ze strony Niemiec. To najważniejsza prawda na temat II wojny światowej, której nie zna dzisiaj świat.