Kategoria: MECENASI

Mecenasi kanału filmowego YouTube – “Zakazane historie”

Ius Memoriae
MECENASI

Misją IUS MEMORIAE jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla Ojczyzny i trafiali do więzień, łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich.