Kategoria: FILMY

FILMY to dział z filmami historycznymi dr Leszka Pietrzaka, publikowanymi na kanale YouTube – “Zakazane historie”.

Zamojskie Powstanie
FILMY

Zamojskie Powstanie

W listopadzie 1942 roku Niemcy rozpoczęli operację wysiedlania ludności Zamojszczyzny. W obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny wystąpiły wówczas odziały polskiej partyzantki  (AK, BCh). Doszło do bardzo zaciętych walk, których skala zaskoczyła Niemców i dlatego walki te nazwali „Zamojskim Powstaniem”.

Układ Sikorski-Mayski
FILMY

Przegrany układ

30 lipca 1941 r. premier polskiego rządu w Londynie gen. Władysław Sikorski podpisał układ, przywracający stosunki pomiędzy Polską, a Związkiem Sowieckim. Podpisanie układu Sikorski-Mayski okazało się dla Polski polityczną porażką.

Chaim Mordechaj Rumkowski
FILMY

Władca łódzkiego getta

Chaim Mordechaj Rumkowski był w czasie II wojny światowej szefem łódzkiego getta. Jego rządy w łódzkim getcie były naznaczone przemocą i terrorem. Rumkowski realizując politykę Niemców organizował deportacje Żydów do obozów zagłady.