Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

Główny sponsor

Głównym sponsorem projektu “Polska Lubelska” jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wizja

Bogdanka jest mocnym ogniwem w łańcuchu wartości Grupy Enea i liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Misja

Bogdanka budując bezpieczeństwo energetyczne kraju, jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną i trwały wzrost wartości Spółki, doskonaląc się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Odwiedź serwis internetowy głównego sponsora